Ծերացավ մեր Նիկոլը։ Հերիք է, հերիք է բզկ տեք այս մարդուն: Էս մարդը 2 տարում 20 տարվա կյանք ապրեց, 20 տարվա դա րդ ապրեց, 20 տարվա… Արո Սուքիասյան

Արո Սուքիասյանն իր էջում գրել է. Ծերացավ մեր Նիկոլը։ Էս մարդը 2 տարում 20 տարվա կյանք ապրեց, 20 տարվա դա րդ ապրեց, 20 տարվա թա լանած, ավե րած, ու գռ փած մեր հայրենիքի վերականգնելու հոգսը ուսերին վերցրած,

սրտատ րոփ և ինքնամոռաց վազում է, վազում է, որ կրողանա հասցնի, որ իր տված խոստումները, որ երազած և խոստացած երջանիկ, ապահով և անհոգ կյանքով, հզոր և անհաղթ հայրենիքով ապահովի մեր պետությանը ։ Պայ քարում է… թշ նամիների ու

տա կանքների դեմ, դրսից՝ չորս կողմից շրջապ ատված վայ րենի ցեղերի դեմ։ Իր երազած և ազգին խոստացած երկրի փափագը գրկած, հոգսերից և մտորումներից ճկ ված, դա վաճանների մերթ ընդ մերթ հար վածներից ընկած,

բայց և երբեք չծնկած մեր Նիկոլը։ Մեր Նիկոլը վազում է, որ փորձի իրականացնել մեր բոլորիս երազանքը՝ ապրել խաղաղ, ազատ և անհոգ երկրում։ Հերիք է, հերիք է բզկ տեք այս մարդուն, դադարեցրեք

ձեր վայ րահաչոցները, թողեք ի կատար ածի մեր բոլորիս նպատակները և երազանքներն, թողեք վերջապես հզորանանք, բարգավաճենք, որ ի վիճակի լինենք թշ նամուն հաղթենք, հաղթենք անմոռանալի ջախ ջախումով, հաղթենք էնպես, որ ծնկի եկած մնա։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *